Les empreses poden lliurar als seus treballadors les nòmines en suport informàtic

Les empreses poden lliurar als seus treballadors les nòmines en suport informàtic

El lliurament al treballador del rebut individual justificatiu del pagament del salari s’ha de fer en el model corresponent, però no s’estableix en quin suport s’ha de lliurar, i l’empresari pot decidir el canvi de format (de paper a digital) unilateralment encara que contravingui la pràctica seguida fins al moment en l’empresa. Així ho ha establert el Tribunal Suprem en la seva sentència de l’01-12-2016 que unifica criteri, i que modifica la doctrina referent a altres sentències, on defensava que la previsió legal era el lliurament material en suport paper de les nòmines.

La realitat és que el suport en què es documenti el rebut de salaris té gran transcendència, ja que a través de la seva digitalització s’està incidint directament en la disponibilitat del document per part del treballador, de tal forma que es veuen afectats àmbits tals com el probatori o el de comprovació de les liquidacions i descomptes efectuats per l’empresari a l’hora de la seva emissió.

El Tribunal Suprem modifica la doctrina sobre aquest tema que va plasmar en una sentència de 22 de desembre de 2011 (recurs núm. 3/2011), referida a l’empresa Air Europa, on defensava que la previsió legal era el lliurament material en suport paper de les nòmines. El Suprem explica que ha canviat el criteri “a la vista del temps transcorregut des que es va dictar la sentència i de la generalització de la utilització del suport informàtic en lloc del suport paper per emmagatzemar i comunicar dades, documents, decisions, etc. utilitzat profusament tant en l’àmbit privat com en l’Administració Pública”.

S’admet que el treballador no signi el duplicat del rebut de salaris quan quedi constància del seu abonament mitjançant el comprovant que expedeix l’entitat bancària, per la qual cosa el fet que no se li lliuri el rebut en suport paper s’ajusta a aquesta última previsió. El treballador, no solament pot accedir al seu rebut de salaris a través del terminal informàtic, sinó que també en pot obtenir una còpia, complint-se així l’exigència continguda en l’article 29.1 del ET i article 2 de l’Ordre de 27 de desembre de 1994.Información que usted debe conocer acerca del uso de cookies. Martin & Mariño Gestiones SL utiliza cookies para facilitar su experiencia como usuario de nuestra web, captar datos estadísticos, mejorar nuestros servicios y analizar sus datos de navegación. Si usted continúa visitando nuestro sitio web, entendemos que nos ofrece su consentimiento para el uso de cookies. Para más información sobre nuestra Política de Cookies clique aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies
LinkedIn
Facebook
Facebook
Google+
Google+
https://martinmarino.com/en/les-empreses-poden-lliurar-als-seus-treballadors-les-nomines-en-suport-informatic